آرشیو ابرچسب : آسمان

آغاز فصلی دیگر
آغاز فصلی دیگر

جاده ای که ابتدا و انتهایش فراموشی است، به سرگردانی می کشاند. پیچ و خم هایش سراسر بیان ترس و واهمه قبل از رسیدن و تجربیات تلخ و شیرین بعد از گذشتن است. مسیری که سیر می کند به سمت آنچه که درونت ساخته ای! این اختیار، دچاری اجباریست… زندگی به معنای دلسپاری به عهدی

دلی لرزان
دلی لرزان

امشب، آسمان شبی بارانی با تیرهای شهابی را رقم زده است… در اوجی سکوت به آهنگ دلم می نواختم که ناگهان تیر الف قامت آن را شکست و غرق دریای مواج خاطرات گشتم. با هر موجی به عمقی از تو می رسیدم که نهایت آرامی بود و همین غوطه ها مرا به ساحل سایه سارت

دلم باران می خواهد
دلم باران می خواهد

آسمان…آن نگاه آبی…آن اشک های بی بهانه…آن چشمان سرشار از نور…آن سفیدی آیینه خیز…. زمین…این خاک بی ارزش…این آب های ناآرام…این مردمان خودبین…این صداهای بی صدا… باران… باران…میدانی…بازهم هوایم ابریست… چقدر فاصله از زمین تا آسمان…من که نمی دانم آسمان کجاست و کیست…اما زمین چقدر از آسمان دور است… باران…تو خوب می فهمی وقتی که

لحظه های بی قراری
لحظه های بی قراری

و لحظه های بی قراری… دیشب که ملامتی به درازای هزار راه نرفته را به تن دیدم و افسوس بر جانی که باقی مانده ی هزاره ها بود… آنقدر خسته از نگاه و شاکی به خیالی پر از آه… دیشب تنها آغوش بانگ های شب بوهای جوار گلدسته ها را حس می کردم… و صدایی

لحظه ای برای تو
لحظه ای برای تو

تنها بود…خیلی.. فقط زمین طاقت گام هایش را داشت… چشمانش را دنبال می کردی,به اوج می رسیدی… نفسش گرم بود چون فریاد… گرمی دستانش را می توانستی با تمام وجود حس کنی.. و شهر ساکت بود چون من بهت زده.. هوایش سرد بود چون نگاه های خواب آلود من.. مهتابش دیگر نای نداشت..حتی یک لحظه…

به رنگ آسمان
به رنگ آسمان

امشب دلم برای تو چون موجی خموش به خاک می افتد،امشب برای دیدنت ابرهای پیدا و پنهان دیار عبور را می شکافم،آنگاه که نگاهی به روشنای حقیقت به چشمان بی تابم روی افکند؛به بلندای طلوع خوش نشینان درگاهت اوج میگیرم و به اندازه ی سکوت نظرگاهت به لطف قدم های دلنشینت آرام و خاموشم!دل در

تمنای باران
تمنای باران

نسیم سحرخیزت آفتاب را هدیه می کند ابرها در زمره بی کس بودن غروب می کنند آسمان خالی است سرشار از سکوت … پا به پای چشمه از آب تقلید می کند رنگش را بویش را و صدایش را … لانه تنهایی من در آسمان مهر تو چون خورشید می تراود صدای آسمان ندای با