آرشیو ابرچسب : آغاز

دوباره اردیبهشت
دوباره اردیبهشت

صدای نم نم بارانت نوید آمدنت می دهد، شکوفه ها با بوی تو شب را سحر می کنند، گل های شب بو با هر نسیمی عشق را فریاد می زنند و ستاره ها همدمی از جنس نور می شوند… وقتی بهار و اردیبهشت می شود اشک های آسمان و لبخندهای آفتاب به اوج می رسند…

سلام…
سلام…

بسم الله الرحمن الرحیم سلام… امروز، روزی است که در اینجا متولد می شوم! روزی که از تو شروع می کنم!یا نه، از خود شروع می کنم و با تو به پایان می رسانم! یادت هست به بنفشه، آشتی با آب را آموختی؟! یادت هست برگ خزان را بهارانه در دل بوستان خانه کردی؟! یادت هست