آرشیو ابرچسب : آیینه

مینای آینه
مینای آینه

لحظاتی سبز در آسمان غروب یافته در پهنای افق به سادگی همین نگاه های شیرین به بوسه های معطر گاه و بی گاه به لطافت برگ صبح چون مینای آینه … از کران تا کران با حس خوب ابدیت لحظه ها آهسته تر شمرده می شوند در این اوج پرواز در هوای باهم معنای وجود

آغاز فصلی دیگر
آغاز فصلی دیگر

جاده ای که ابتدا و انتهایش فراموشی است، به سرگردانی می کشاند. پیچ و خم هایش سراسر بیان ترس و واهمه قبل از رسیدن و تجربیات تلخ و شیرین بعد از گذشتن است. مسیری که سیر می کند به سمت آنچه که درونت ساخته ای! این اختیار، دچاری اجباریست… زندگی به معنای دلسپاری به عهدی