آرشیو ابرچسب : جانان

روزهای نو
روزهای نو

این روزهای تازه در سال جدید با قراری از خورشید آغاز شدند… در تقویم امسالم، لحظات تحویل را با تقدیم مهر آغاز می کنم…لحظاتی که ایستاده مقابل آستان جانان و چشم به دامان اشک، دست به دامنت شدم… این بار نه بهانه ای، طلبی یا خواهشی، بلکه تنها برای بودن در هوایت به کوی تو

اولین حضور
اولین حضور

اولین بار که برگردون سپهر شیفتگان جمال شکوهت در روز ازل،روز صفا و وفا،بر مرکب قامتان چون کوه استوار نشسته به انتظار ایستاده ایم! کنار حوض کوثر،دیدگان نوربخش الطاف کرامتت را با جان خویش زمزمه کردیم! با وضوی عشق گلدسته های وجود را ترنمی نو و دلهایمان را با سروری جاوید و سرشار از هستی