آرشیو ابرچسب : رنگ خدا

بارانی بهاری
بارانی بهاری

بوی آسمان می آید بوی باران بوی خدا …. نمی دانم اشک با خدا چه عهدی بسته که نام هر دو یادآور دیگری است …. در سنگرگاه اشک در جستجوی چشم خریدار زمانی هستم که با یادت نگاهم می کنی شاید بهانه می کنم ابر بی آبی را شاید حضور را …. معنای بامعنا بودن

تولدی دوباره
تولدی دوباره

چه بگویم… حرفی ست که هزار هزار خدا خدا به دنبالش هست… راهی ست که نرفتنش به معنای نیستی و غیر بودن…و رفتنش نیاز و نیازمندی اش تمام وجود است…حتی ذره ای فکر کردن به غیر راه ندارد…و گرنه همان غیر می شوی… عهدی است که نگفتنش چالشی به درازای عمر…و بستنش ” کمال الانقطاع الیک”