آرشیو ابرچسب : صبا

باران
باران

دریا کنار می رود موج ها خسته شده اند کنار باد نشسته ام به امید فردا … خیال گرم توست که می نشاند بر بوستان دلم که عاشق شوم ها عاشق… تنها ستارگانند که می دانند معنای باران چیست… باران، اشک نیست گریه نیست… باران، باران است نغمه ها می سرایند آواز در آواز تا

سکوت در وجود
سکوت در وجود

نسیم آفاق را بستر می کند گل های شب بو ندای با ستاره می دهند برگ سبزی به سوی صبح برای شنیدن نغمه سبز بودن را به آب می دهد… سلامی به غرور صبا حامی غم آلود نسیم به شرق ها می رود آنجایی که ساحل ها با موج های خسته با گلویی گرفته برای