آرشیو ابرچسب : عشق

دوباره اردیبهشت
دوباره اردیبهشت

صدای نم نم بارانت نوید آمدنت می دهد، شکوفه ها با بوی تو شب را سحر می کنند، گل های شب بو با هر نسیمی عشق را فریاد می زنند و ستاره ها همدمی از جنس نور می شوند… وقتی بهار و اردیبهشت می شود اشک های آسمان و لبخندهای آفتاب به اوج می رسند…

باران
باران

دریا کنار می رود موج ها خسته شده اند کنار باد نشسته ام به امید فردا … خیال گرم توست که می نشاند بر بوستان دلم که عاشق شوم ها عاشق… تنها ستارگانند که می دانند معنای باران چیست… باران، اشک نیست گریه نیست… باران، باران است نغمه ها می سرایند آواز در آواز تا