آرشیو ابرچسب : قرار با خورشید

روزهای نو
روزهای نو

این روزهای تازه در سال جدید با قراری از خورشید آغاز شدند… در تقویم امسالم، لحظات تحویل را با تقدیم مهر آغاز می کنم…لحظاتی که ایستاده مقابل آستان جانان و چشم به دامان اشک، دست به دامنت شدم… این بار نه بهانه ای، طلبی یا خواهشی، بلکه تنها برای بودن در هوایت به کوی تو