آرشیو ابرچسب : محرم

این محرم شب ها
این محرم شب ها

این روزها و این شب ها همه سیاهند… آسمان هم ابری ست…اشک می ریزد…باران می بارد… من بی پناه، زیر آسمان بارانی، روی این زمین خاکی، تنها نگاه می خواهد و پناه… بارالها، توفیقی عنایت فرما تا من و ما در لیست عزادارانش باشیم و دعای ایشان و مادرشان و فرزندشان شامل حالمان شود…  

محرم
محرم

امشب…شب اول ماه محرم است و شب اول سال هجری نو… امشب، سال نو می شود و ماتم و عزا هم… امشب، آسمان و زمین مشکی می پوشد… امشب، زمانه هم شب می شود و ستاره ها، از فراق ماه، در خلوت خود به سوگ نشسته اند… امشب، شب اول آغاز چله نشینی من است… صلی