آرشیو ابرچسب : مفهومم ببخش

ذهن در کما…دل در گریبان…
ذهن در کما…دل در گریبان…

مدتی است هوا، هوای بی قراری شده … در میان این آشوب های ذهنی، تعلقات حسی و مشغله های روزمره، کی و کجا به ثبات عقل و دل می توان رسید؟ شاید اینبار با رسیدن به دستانی آرام یا نگاهی مهربان یا سکوتی پر از معنا و مفهوم … دردی است که آرام و قرارم