آرشیو ابرچسب : موج

باران
باران

دریا کنار می رود موج ها خسته شده اند کنار باد نشسته ام به امید فردا … خیال گرم توست که می نشاند بر بوستان دلم که عاشق شوم ها عاشق… تنها ستارگانند که می دانند معنای باران چیست… باران، اشک نیست گریه نیست… باران، باران است نغمه ها می سرایند آواز در آواز تا