آرشیو ابرچسب : نسیم

جمعه ای با تو
جمعه ای با تو

آنچه در جمع حضورت معنا شد تنها اشاره ای به سایه ای ز آفتاب شد نقش نگار جمال نوشین لعل و شیرین بیان جز با خیال نگاهی به رسم وفا شد یادی ز قامت زیبای دلربای دوست هر روز و شب به حرف الف ختم شد از عهد که بگذریم به صبا می سپارمش غافل

حجاب تا معرفت
حجاب تا معرفت

چون برگ زرد به روی زمین سرد نقش می زنم صدای آفتاب را موج می زنم سرود ابر را کران تا کران می شکافم تا ستاره امید گسستم آن خیال پیوسته را و چنانم که با یاد تو، من را می شناسم و با نام تو حضور را حس می کنم ای نسیم شباهنگ عشق

تمنای باران
تمنای باران

نسیم سحرخیزت آفتاب را هدیه می کند ابرها در زمره بی کس بودن غروب می کنند آسمان خالی است سرشار از سکوت … پا به پای چشمه از آب تقلید می کند رنگش را بویش را و صدایش را … لانه تنهایی من در آسمان مهر تو چون خورشید می تراود صدای آسمان ندای با

سکوت در وجود
سکوت در وجود

نسیم آفاق را بستر می کند گل های شب بو ندای با ستاره می دهند برگ سبزی به سوی صبح برای شنیدن نغمه سبز بودن را به آب می دهد… سلامی به غرور صبا حامی غم آلود نسیم به شرق ها می رود آنجایی که ساحل ها با موج های خسته با گلویی گرفته برای