آرشیو ابرچسب : نگاهت

دوباره اردیبهشت
دوباره اردیبهشت

صدای نم نم بارانت نوید آمدنت می دهد، شکوفه ها با بوی تو شب را سحر می کنند، گل های شب بو با هر نسیمی عشق را فریاد می زنند و ستاره ها همدمی از جنس نور می شوند… وقتی بهار و اردیبهشت می شود اشک های آسمان و لبخندهای آفتاب به اوج می رسند…

روزهای نو
روزهای نو

این روزهای تازه در سال جدید با قراری از خورشید آغاز شدند… در تقویم امسالم، لحظات تحویل را با تقدیم مهر آغاز می کنم…لحظاتی که ایستاده مقابل آستان جانان و چشم به دامان اشک، دست به دامنت شدم… این بار نه بهانه ای، طلبی یا خواهشی، بلکه تنها برای بودن در هوایت به کوی تو

روزهای ۲۸ سالگی
روزهای ۲۸ سالگی

روزها سپری می شوند و آنچه که باقی می ماند یاد و خاطرات گاه خوب و گاه بد گذشته است… بر بلندای آنچه که می گذرد، نگاهی به جلوه گاه هستی برای یافتن معنایی از بودن تا شدن…چه تاملی بر می تابد… گاه آنقدر لطیف است که ناز می کشاند… گاه آنقدر ساده و بی