آرشیو ابرچسب : گل صد برگ

دوباره اردیبهشت
دوباره اردیبهشت

صدای نم نم بارانت نوید آمدنت می دهد، شکوفه ها با بوی تو شب را سحر می کنند، گل های شب بو با هر نسیمی عشق را فریاد می زنند و ستاره ها همدمی از جنس نور می شوند… وقتی بهار و اردیبهشت می شود اشک های آسمان و لبخندهای آفتاب به اوج می رسند…

رها
رها

آرام تر که بگذرم، به رود چو آفتاب مهرت می رسم، جایی که آيينه ها گواه تکرار بودن هاي توست… بیش از هرآنچه که در این هوا، از تو سخن ها باشد… میان من و این کوچه های تنگ، تنها نگاه، بهای آمدن است… آشناتر از همیشه و غریب تر از دور، با کاروانی از وجود،